Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Τίτλος

Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Φορέας

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Folklore Collection of Nape (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα που πρόθυμα πρόσφεραν οι κάτοικοι της Νάπης, τα οποία αναδεικνύουν τη συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Θέματα

Λαογραφία, Καθημερινή ζωή, Παραδοσιακές Ενδυμασίες,

Μέγεθος

Συνολικά: 122 Δεν μπορεί να γίνει κάποια κατηγοριοποίηση, καθώς πρόκειται για διάφορά αντικείμενα (φωτογραφίες, φορεσιές, οικιακά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, κ.α.)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Φυσικό Αντικείμενο : έπιπλα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

ξύλο

χαλκός

ύφασμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ιδιοκτήτης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 19ος αι. έως: 20ος αι.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Για οποιαδήποτε ενέργεια προβολής και μελέτης αντικειμένου/ων της Συλλογής θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει σχετική άδεια από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Τόπος Συντεταγμένες
Νάπη 39.27, 26.2875
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1999 έως: 2001

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Διεύθυνση: Νάπη - Aγ. Παρασκευής

Πόλη

Aγ. Παρασκευή

Χώρα

Ελλάδα