Αρχαιολογική Συλλογή Νάπης

Τίτλος

Αρχαιολογική Συλλογή Νάπης

Φορέας

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archaeological Collection of Nape (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά κυρίως μέλη του Ναού Β του Ιερού της Κλοπεδής, που βρέθηκαν στο εξωκλήσι του Ταξιάρχη και στη γύρω περιοχή, στη θέση Τρουλωτή. Ιδιαίτερη σημασίας ευρήματα αποτελούν τα αρχαϊκά αιολικά κιονόκρανα τα οποία αποτέλεσαν τον πρόδρομο για τα ιωνικά. Επίσης, μία ενότητα της Συλλογής είναι αφιερωμένη σε λαογραφικά αντικείμενα κυρίως του 19ου αι.

Θέματα

Κλασική Aρχαιολογία, Αρχιτεκτονική,

Μέγεθος

12 αρχιτεκτονικά μέλη του Ναού Β του Ιερού της Κλοπεδής, εκ των οποίων 5 αιολικά κιονόκρανα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : αρχιτεκτονικά μέλη

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

ηφαιστειακό πέτρωμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Ιδιοκτήτης

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1999 έως: 2001

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Για οποιαδήποτε ενέργεια προβολής και μελέτης αντικειμένου/ων της Συλλογής θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει σχετική άδεια από την αρμόδια Εφορεία.

Τόπος Συντεταγμένες
Νάπη 39.27, 26.2875
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 6ος αι. π.Χ. έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Διεύθυνση: Νάπη - Aγ. Παρασκευής

Πόλη

Aγ. Παρασκευή

Χώρα

Ελλάδα