Συλλογή Αρχαιολογικού Μουσείου Σχηματαρίου

Τίτλος

Συλλογή Αρχαιολογικού Μουσείου Σχηματαρίου

Φορέας

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archaeological Museum of Schematarion Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει ευρήματα από την αρχαία Τανάγρα, μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της Βοιωτίας κατά την αρχαιότητα. Τα αντικείμενά της χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι "Ταναγραίες", μικρές πήλινες γυναικείες μορφές σε κομψές διαστάσεις, ενδεδυμένες με χιτώνα και ιμάτιο, που βρέθηκαν κατά εκατοντάδες σε τάφους του ελληνιστικού νεκροταφείου της Τανάγρας (4ος/3ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.)

Θέματα

Κεραμική, Γλυπτική, Επιγραφική, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Προϊστορική αρχαιολογία, Κλασική αρχαιολογία, Βυζαντινή αρχαιολογία,

Μέγεθος

Σύνολο 416 αντικείμενα (εσωτερικός χώρος έκθεσης 345, εξωτερικός χώρος 71)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : αγγεία

Φυσικό Αντικείμενο : ειδώλια

Φυσικό Αντικείμενο : γλυπτά

Φυσικό Αντικείμενο : στήλες

Φυσικό Αντικείμενο : λάρνακες/σαρκοφάγοι

Φυσικό Αντικείμενο : κοσμήματα

Φυσικό Αντικείμενο : αρχιτεκτονικά μέλη

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

πηλός

μάρμαρο

λίθος

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Για οποιαδήποτε ενέργεια προβολής και μελέτης αντικειμένου/ων της Συλλογής θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει σχετική άδεια από την αρμόδια εφορεία.

Τόπος Συντεταγμένες
Σχηματάρι 38.35, 23.58333
Ταναγρα 38.31667, 23.53333
Περίοδος Από Έως
Προϊστορική περίοδος
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Διεύθυνση: Σχηματάρι

Πόλη

Σχηματάρι

Χώρα

Ελλάδα