Συλλογή Κυπριακών Αρχαιοτήτων

Τίτλος

Συλλογή Κυπριακών Αρχαιοτήτων

Φορέας

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Collection of Cypriot Antiquitie (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Κυπριακή Συλλογή Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συγκροτήθηκε σταδιακά από τον 19ο αιώνα, με αγορές έργων της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1879) και δωρεές συλλεκτών (1880, 1895, 1897). Ο εμπλουτισμός της συνεχίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με αγορές, δωρεές καθώς και μέσω προγράμματος επίσημης ανταλλαγής αρχαιοτήτων (1928). Σήμερα η Κυπριακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αριθμεί περίπου 850 έργα, τα οποία αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονικές περιόδους της Κυπριακής ιστορίας και τέχνης από την Πρώιμη Χαλκοκρατία (περ. 2500 π.Χ.) έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους (4ος αι. μ.Χ.).

English : The compilation of the Cypriot Collection of the National Archaeological Museum, occurred in various stages from the 19th century onwards, with purchases from the Archaeological Society at Athens (1879) and donations of collectors (1880, 1895, 1897). The enrichment of the Collection continued at the beginning of the 20th century with purchases, donations and through an official exchange program of antiquities (1928). Today, the Cypriot Collection totals to around 850 artefacts, representative of all chronological periods of the Cypriot history and art, from the Early Bronze Age (around 2500 BC) to the Roman times (4th cent. AD).

Θέματα

Κυπριακή Τέχνη, Κυπριακή Ιστορία, Κεραμική, Γλυπτική, Νομισματική, Μικροτεχνία, Κυπριακός πολιτισμός

Μέγεθος

περί τα 850 έργα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : αγγεία

Φυσικό Αντικείμενο : γλυπτά

Φυσικό Αντικείμενο : νομίσματα

Φυσικό Αντικείμενο : κοσμήματα

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : είδη μικροτεχνίας

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

πηλός

μάρμαρο

χαλκός

χρυσός

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιδιοκτήτης

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 19ος αι. μ.Χ. έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται προς μελέτη με άδεια.

Τόπος Συντεταγμένες
Κύπρος 35, 33
Περίοδος Από Έως
Προϊστορική περίοδος
Αρχαιότητα

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Διεύθυνση: Πατησίων 44

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα