Συλλογή Χαρακτικών Ιωάννη Γιαννέλη-Θεοδοσιάδη

Τίτλος

Συλλογή Χαρακτικών Ιωάννη Γιαννέλη-Θεοδοσιάδη

Φορέας

Ιωάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Yannis Yannelis-Theodosiadis Prints Collection (Διεθνής)

Θέματα

Χαρακτική

Τελευταία τροποποίηση

2016-01-17 00:42:27

Μέγεθος

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : χαρακτικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Τόπος Συντεταγμένες
Μυτιλήνη 39.11, 26.55472