Ηλεκτρονικό Αρχείο

Τίτλος

Ηλεκτρονικό Αρχείο

Φορέας

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Digital Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τις αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης

Θέματα

Ιστορία, Τοπική Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Γεωγραφία, Εθνολογία, Λαογραφία, Τέχνη, Τύπος

Μέγεθος

850 ψηφιοποιημένα βιβλία 2000 φωτογραφίες 500 γκραβούρες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για μέρος τουλάχιστον της συλλογής, ο φορέας δεν γνωρίζει το δικαιούχο των δικαιωμάτων ή έχουν εκπνεύσει τα δικαιώματα.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μέρος της συλλογής είναι εκτός προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Για τα άλλα τεκμήρια υπάρχει σχετική αδεία από τους δημιουργούς. Υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής θέασης της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Αργολίδα 37.66667, 22.83333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: www.argolikivivliothiki.gr