Αρχείο Φωτογραφίας

Τίτλος

Αρχείο Φωτογραφίας

Φορέας

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Photographic Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιέχει φωτογραφίες τοπίων, κάστρων, μνημείων, προσώπων της πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής ζωής, ιστορικές εικόνες του περασμένου αιώνα, καθώς και διάφορα οπτικά και ακουστικά αρχεία.

Θέματα

Ιστορία, Τοπική Ιστορία, Ιστορική Γεωγραφία, Εθνολογία, Λαογραφία, Κοινωνική Ιστορία

Μέγεθος

2000 τεκμήρια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κινούμενη Εικόνα : ταινίες

Ήχος : προφορικός λόγος

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

μαγνητική ταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για μέρος τουλάχιστον της συλλογής, ο φορέας δεν γνωρίζει τον δικαιούχο των δικαιωμάτων ή έχουν εκπνεύσει τα δικαιώματα.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μέρος της συλλογής είναι εκτός προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Για τα άλλα τεκμήρια υπάρχει σχετική αδεία από τους δημιουργούς. Υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής θέασης της συλλογής αλλά και της φυσικής συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Αργολίδα 37.66667, 22.83333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 9-11

Πόλη

ʼργος

Χώρα

Ελλάδα