Αρχεία

Τίτλος

Αρχεία

Φορέας

Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμεικής - Ίδρυμα οικ. Γ. Ψαροπούλου

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Νεοελληνική Χρηστική Κεραμική 19ου και 20ού Αιώνα

English : Archives (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρωτότυπο αρχειακό υλικό με θεματολογία που αφορά τους κεραμοποιούς, τις τεχνικές και τα στάδια παραγωγής των κεραμικών αντικειμένων.

Θέματα

Κοινωνική ιστορία, Λαογραφία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Κεραμική, Λαϊκή τέχνη, Παραδοσιακά επαγγέλματα, Χάρτες,

Τελευταία τροποποίηση

2021-04-06 17:35:26

Μέγεθος

40000 φωτογραφίες 18000 διαφάνειες 500 αρχεία συνεντεύξεων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Ήχος : συνέντευξη

Κινούμενη Εικόνα : ταινίες

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : διαφάνειες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

μαγνητική ταινία

χαρτί

διαφάνεια

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 20ος αιώνας έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής

Διεύθυνση: Μελιδώνη 4-6

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κεραμεικός

Χώρα

Ελλάδα