Αρχείο Ευγενίου Δαλέζιου

Τίτλος

Αρχείο Ευγενίου Δαλέζιου

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Eugene Dalleggio Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ευγένιος Δαλέζιος, καταγόµενος από τη Σύρο, γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Οκτωßρίου 1888. Ήταν µέλος της Ακαδηµίας de Stanislas του Νανσύ, µέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών του Παρισιού καθώς και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα. Υπήρξε επίσης µέλος του αρχαιολογικού τµήµατος του Εληνικού Φιλολογικού Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη. Έλαßε µέρος στη διοργάνωση του Στρατιωτικού Μουσείου της Κωνσταντινούπολης που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1910-1912 από τον Αχµέτ Μουχτάρ Πασά. Με αρχαιολογικά και ιστορικά ερευνητικά ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας δηµοσίευσε πολλά άρθρα πάνω στην τοπογραφία και ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Με τον Severien Salaville δηµοσίευσε µια τρίτοµη ßιßλιογραφία των Καραµανλίδικων ßιßλίων, ßιßλίων γραµµένων στην Τουρκική γλώσσα αλλά µε ελληνικούς χαρακτήρες. Στο ßιßλίο του Les Philhellènes et la guerre de l’ indépendance δηµοσίευσε το χειρόγραφο τηε διπλωµατικής αλληλογραφίας του Ιωάννη Ορλάνδου και του Ανδρέα Λουριώτη το οποίο ανεßρέθη από τον ίδιο και δωρήθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τιµήθηκε και παρασηµοφορήθηκε για τις υπηρεσίες του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πέθανε το 1983. Το προσωπικό αρχείο και η ßιßλιοθήκη του Eυγένιου Δαλέζιου δωρήθηκαν από τον γιό του Μάρκο Δαλέζιο το 1990 και ßρίσκονται στην Αίθουσα Ευγένιου Δαλέζιου στη Γεννάδειο Βιßλιοθήκη.

English : Eugene Dalleggio served as an officer at the Instruction Publique of France and was a member of both the French Institute of Byzantine Studies in Paris and of the Center of Asia Minor Studies of the French Institute in Athens. Dalleggio also contributed to the organization of the Military Museum of Constantinople. During his life he traveled extensively in Asia Minor and the Black Sea, conducting archaeological and historical research in Bithynia and the Taurus Mountains in Cilicia. He published several articles on the topography and history of Constantinople. The collection consists of personal notes concerning the research and publication of Karamanlidika (Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque en caractères grecs, Athens 1958), manuscript books written in Karamanlidika, old photos of Constantinople and other cities in Asia Minor, etc.

Θέματα

Αρχεία, Βυζαντινή ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Τοπική ιστορία, Ιστορική γεωγραφία, Ιστορική έρευνα, Επιστολογραφία, Ιδιωτικός βίος, Έλληνες της Μικράς Ασίας, Κοινότητες, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πόλεμος, Οικογένειες, Τύπος, Τοπικός τύπος, Βιβλιογραφία, Βυζαντινή αρχαιολογία, Βυζαντινός πολιτισμός, Γλώσσα, Επιγραφικά κείμενα, Προσωπογραφία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-24 15:22:51

Μέγεθος

17 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τουρκικά

Αραβικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : αρνητικά

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Κείμενο : βιβλία

Ακίνητη Εικόνα : σκίτσα

Ακίνητη Εικόνα : γραμματόσημα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

μαγνητική ταινία

γυαλί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1990 έως:

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Mario Dalleggio, 1989

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Σύρος 37.43333, 24.91667
Ελλάδα 39, 22
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Μικρά Ασία
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Ισλαμική περίοδος 622 μ.Χ. 18ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1888 έως: 1983

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα