Αρχείο Ανακτορικών (περιόδου Όθωνος)

Τίτλος

Αρχείο Ανακτορικών (περιόδου Όθωνος)

Φορέας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Palace Records (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιέχει έγγραφα σχετικά με το προσωπικό των Ανακτόρων και της Αρχιγραμματείας, αλληλογραφία ιδιαίτερη ή μυστική προς το Βασιλιά και τους ιδιαιτέρους γραμματείς, παρά των Ιδιαιτέρων Γραμματέων δοθείσες σημειώσεις της Α.Μ., αναφορές - εκθέσεις - σχέδια διαταγμάτων των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εκκλησιαστικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών και Ναυτικών, του Υπουργικού Συμβουλίου, ανάμικτα διαφόρων Υπουργείων, αναφορές -αιτήσεις Ελλήνων πολιτών - αγωνιστών και ξένων (πρωτοκολλημένες), απρωτοκόλλητες και «καθυστερούσαι», καταλόγους - πρωτόκολλα -καταγραφή αναφορών πεμφθεισών στα Υπουργεία και «Σημειώσεις εκ των καταλόγων των ακροάσεων». Επίσης, περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με το Αυλαρχείο - Ανακτορικό Ταμείο - Νέα Ανάκτορα [αποστολή διαφόρων αντικειμένων, εργαζόμενοι στην οικοδομή, βασιλικά κτήματα και κότερα, μεταφορά της Αυλής στην Αθήνα, Επιτροπή περιθάλψεως, βασιλικά διατάγματα, αποστολή αντικειμένων από το εξωτερικό, αποζημιώσεις οικοπέδων για τους βασιλικούς κήπους, εργολαβίες στους βασιλικούς κήπους, περί τελετών και δοξολογιών, προμήθεια ξυλείας και μαρμάρων, προϋπολογισμοί - ισολογισμοί, εγκύκλιοι, απόσβεση αχρήστων αντικειμένων, τοποθετήσεις -επαναπροσλήψεις, περί λογιστικότητος των βασιλικών καταστημάτων, ιατρική υπηρεσία - φαρμακείο - ασθένειες (χολέρα) - ιατροί -χειρουργικά εργαλεία - νοσοκομείο, υλικά αυλικής αυλής, οικοφροντιστήριο - είδη ιματισμού - αναλώσιμα υλικά – καταλύματα -νέα έπιπλα], τη Στρατιωτική Υπηρεσία Ανακτόρων (Πεζικό), το Αργυροφυλάκιον, το Βασιλικόν Μαγειρείον (έξοδα), το Ζαχαροπλαστείον, το Οινοφυλάκιον (έσοδα και έξοδα), το Ιπποστάσιο (αγορά υλικών, προσωπικό των σταύλων, προμήθεια ιπποφορβής, σιδηρουργείο - σαγματοποιείο - βερνικοποιείο, κτηνιατρικά, μητρώα ίππων, αγοραπωλησίες ίππων, απέλευση - προσέλευση ίππων, άμαξες), τη λιναποθήκη (υφάσματα), τη συντήρηση κτηρίων (επισκευές, καμινοκαθαρισμός, λουτρά), τους Ανακτορικούς Κήπους (Παλαιών και Νέων Ανακτόρων, Επταλόφου, Νέων Λιοσίων, βοτανικός κήπος, ύδρευσή), το υπηρετικό προσωπικό (διορισμοί - απολύσεις, εγκύκλιοι), τις εκμισθώσεις οικιών, τέρψεις - περιοδείες, τους φακέλους προσωπικού και προμηθευτές εξωτερικού, τα ελληνικά προξενεία και πρεσβείες, τα οικονομικά προσωπικού, βοηθήματα σε χήρες και ορφανά, έξοδα και λογαριασμούς, διάφορα σχέδια κτηρίων και εσωτερικής διακοσμήσεως των Ανακτόρων, την κατανάλωση τροφίμων του Βασιλικού Μαγειρείου, έγγραφα σχετικά με το Αυλαρχείο Τελετών (εορτές, χοροί, μεγάλα γεύματα, γάμοι κυριών της Αυλής), την οικοδομή Ανακτορείων (αιτήσεις για την ανάληψη εργολαβιών, δημοπρασίες - προσφορές - συμφωνητικά - προμηθευτές υλικών, αξιωματικοί του Μηχανικού, καταβολή φόρου των εργαζομένων στην οικοδομή, προκηρύξεις δημοπρασιών, πρωτόκολλα και κατάλογοι εγγράφων) και τέλος, δυσκαθόριστα και αταύτιστα έγγραφα.

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία,Πολιτική και διακυβέρνηση,

Μέγεθος

403 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Τα ΓΑΚ έχουν τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων των αρχείων.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση μέρους ή όλου του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. Τα αρχεία αρμοδιότητας των ΓΑΚ διατίθενται για μελέτη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. και τους περιορισμούς των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1833 έως: 1862

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Αρχείο Ανακτορικών (περιόδου Όθωνος) (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση: Δάφνης 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ψυχικό

Χώρα

Ελλάδα