Φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Δωρή

Τίτλος

Φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Δωρή

Φορέας

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πατρών

Περιγραφή

Greek : Περιέχει 1569 φωτογραφίες αρχαίων μνημείων και νεοκλασικών κτιρίων της πόλης. Η φωτογράφηση έγινε το 1968 επί δημαρχίας Διον. Τσερώνη. (Δωρεά Δήμου Πατρέων).

Θέματα

Αρχιτεκτονική, Κλασική αρχαιολογία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-16 14:36:33

Μέγεθος

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πατρών

Διεύθυνση: Μαιζώνος 110

Πόλη

Πάτρα

Χώρα

Ελλάδα