Αρχαία Ελληνική Τέχνη (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Αρχαία Ελληνική Τέχνη (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή (ΜΚΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ancient Greek Art (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιακές εικόνες επιλεγμένων εκθεμάτων της συλλογής «Αρχαία Ελληνική Τέχνη» του ΜΚΤ.

Θέματα

Αρχαία Ελληνική τέχνη,

Μέγεθος

περίπου 160 εικόνες χαμηλής ανάλυσης

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα του "Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης"

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και παροχής φωτογραφικού υλικού κατόπιν σχετικής αίτησης και έγκρισης από τη Διεύθυνση του Μουσείου.

Τόπος Συντεταγμένες
Αιγαίο 38.19275, 25.82304
Περίοδος Από Έως
Προϊστορική περίοδος
Αρχαιότητα

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2000 π.Χ. έως: 400 μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Αρχαία Ελληνική Τέχνη

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=45&clang=0