Φωτοσυλλογή Στέφανου Στεφάνου και Αλέκου Γρίμπα (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Φωτοσυλλογή Στέφανου Στεφάνου και Αλέκου Γρίμπα (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Stefanos Stefanou and Alekos Grimbas Photographic Collection (digital collection) (Διεθνής)

Θέματα

Νεολαία, Φοιτητικό κίνημα, Πολιτικά κόμματα

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής. Υπάρχει δυνατότητα εκτυπώσεων από το φυσικό χώρο της συλλογής (επιτρέπεται μόνο το 10% του συνόλου της κάθε συλλογής).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή)

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : Φωτοσυλλογή Στέφανου Στεφάνου και Αλέκου Γρίμπα

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα