Συλλογή Μεταμφιέσεων

Τίτλος

Συλλογή Μεταμφιέσεων

Φορέας

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Masquerades (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή χαρακτηριστικών μεταμφιέσεων από τον ελληνικό χώρο.

Θέματα

Εθνολογία, Λαογραφία, Λαϊκός πολιτισμός, Ήθη και έθιμα, Ενδυμασίες, Μεταμφιέσεις

Μέγεθος

10 ενδυμασίες και εξαρτήματα ενδυμασιών

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μαλλί

μέταλλο

δέρμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Αδειοδότηση των συλλογών του Μουσείου: κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4, 7 και 8 του Ν. 3028/28.6.2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α’ 153). Δικαιώματα πρόσβασης: υπό όρους και κατά περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site) ή/και δυνατότητα πρόσβασης της συλλογής μέσω ψηφιακού αναγνωστηρίου, καθώς και δυνατότητα διάθεσης ψηφιακών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Διεύθυνση: Θέσπιδος 8

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα