Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης

Τίτλος

Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης

Φορέας

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Contemporary Art Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει 47 έργα (λιθογραφίες, γκραβούρες, πίνακες, ελαιογραφίες, σκίτσα και γλυπτά) Ελλήνων Εβραίων και μη δημιουργών, όπως των Τ. Καΐμη, Λ. Φάλη, L. De Leon, Η. Χαρίση, Α. Αλκαλάη, M. Livingstone, Μ. Ζαμπούρα,Σ. Ταμπώχ, Φ. Μοδιάνο, Α. Μελισαράτου, Μ. Καμχή, Μ. Γκανή, Χ. Μπλάουτ, Κ.Ι. Σπυριούνη.

English : Τhe Contemporary Art Collection consists of prints, engravings, paintings, oil paintings, drawings and sculptures. The collection includes works made mainly, but not exclusively, by Greek Jewish artists, and it was created in order to highlight and disseminate the contemporary artistic and cultural work of the Greek Jews.

Θέματα

Τέχνη, Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική

Μέγεθος

47 έργα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : πίνακες

Ακίνητη Εικόνα : χαρακτικά

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Φυσικό Αντικείμενο : γλυπτά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

καμβάς

χαρτί

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Φυσικά πρόσωπα - δωρητές

Ιδιοκτήτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1989 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Τα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site). Υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης στον φυσικό χώρο της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιημένη εκδοχή : Contemporary Art Collection (digital collection)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Διεύθυνση: Νίκης 39

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα