Συλλογή Β' Παγκοσμίου Πολέμου και Ολοκαυτώματος

Τίτλος

Συλλογή Β' Παγκοσμίου Πολέμου και Ολοκαυτώματος

Φορέας

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : World War II and Holocaust Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η σχετική με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου περιλαμβάνει σπάνια ιστορικά έγγραφα, αρχειακό υλικό, μαρτυρίες, εφημερίδες, περιοδικά, προσωπικά αντικείμενα από την περίοδο της κατοχής και στολές από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

English : The World War II and Holocaust Collection contains rare historical documents, archive material, testimonies, newspapers, journals, personal items from the time of the German occupation, and uniforms from the concentration camps.

Θέματα

Νεότερη Ιστορία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή, Ολοκαύτωμα, Προφορική Ιστορία, Εβραίοι, Ιστορία των Εβραίων, Εβραίοι της Ελλάδας

Μέγεθος

1928 αντικείμενα διαφόρων τύπων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Εβραϊκά

Αγγλικά

Βουλγάρικα

Ιταλικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ladino

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ρωμανιώτικα

Τύπος τεκμηρίων

Ήχος : συνέντευξη

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : έντυπα

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μαγνητική ταινία

μέταλλο

ύφασμα

ξύλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Φυσικά πρόσωπα - δωρητές

Ιδιοκτήτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1989 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Τα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site). Υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης στον φυσικό χώρο της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων των τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γερμανία 51.5, 10.5
Ιταλία 42.83333, 12.83333
Βουλγαρία 42.66667, 25.25
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Book Pages (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Coins and Medals (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Costumes (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Documents (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Domestic Artifacts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Ephemera (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Esdras Moissis Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Hidden Children in Occupied Greece (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Jewish Community of Patras - Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : M. Ardittis Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Personal objects (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Photographs Collection (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Postcards (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Young People in the Maelstrom of Occupied Greece (digital collection)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Διεύθυνση: Νίκης 39

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα