Εθνογραφική - Λαογραφική Συλλογή

Τίτλος

Εθνογραφική - Λαογραφική Συλλογή

Φορέας

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ethnographic Folklore Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Εθνογραφική – Λαογραφική Συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου περιλαμβάνει ρωμανιώτικες και σεφαραδίτικες ενδυμασίες από τα τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, κοσμήματα, υποδήματα, κεντήματα, οικιακά σκεύη, υφάσματα, στρατιωτικές στολές, αστικές, ιερατικές, νυφικές και παραδοσιακές ενδυμασίες για την περιτομή.

English : The Museum’s Ethnographic and Folklore Collection is particularly important and interesting, since it gathers Romaniote and Sephardic traditional costumes from the late 18th to the early 20th century, as well as jewellery, shoes, embroideries, household vessels, textiles, military uniforms, urban, religious, bridal and circumcision outfits.

Θέματα

Εβραίοι, Εθνοπολιτισμικές ομάδες, Ήθη και έθιμα, Υλικός πολιτισμός, Ενδυμασίες, Ενδυματολογία, Εβραϊκός πολιτισμός, Λαογραφία, Εθνολογία, Εβραίοι της Ελλάδας, Κοινωνική ζωή, Κοινωνική Ιστορία, Οικοτεχνία

Μέγεθος

370 ενδυμασίες 320 οικιακά σκεύη 550 υφάσματα 590 προσωπικα αντικείμενα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Εβραϊκά

Αγγλικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ladino

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ρωμανιώτικα

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Φυσικό Αντικείμενο : κοσμήματα

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοτεχνίας

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

ύφασμα

μέταλλο

ξύλο

δέρμα

νήμα

γυαλί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Φυσικά πρόσωπα - δωρητές

Ιδιοκτήτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1989 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Τα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site). Υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης στον φυσικό χώρο της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων των τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Book Pages (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Books (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Costumes (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Documents (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Domestic Artifacts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Graphic Arts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Manuscripts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Personal objects (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Photographs Collection (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Postcards (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Textiles (digital collection)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Διεύθυνση: Νίκης 39

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα