Ιστορική Συλλογή

Τίτλος

Ιστορική Συλλογή

Φορέας

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Historical Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Ιστορική Συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου περιλαμβάνει σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, έγγραφα, επιτύμβιες πλάκες και αφιερωματικές στήλες, φωτογραφίες, νομίσματα, μετάλλια, επιγραφές, εφημερίδες και περιοδικά, στα οποία αποτυπώνεται η μακραίωνη ιστορική πορεία των Ελλήνων Εβραίων.

English : The Museum’s Historical Collection comprises rare books, manuscripts, documents, tombstones and dedicatory plaques, photographs, coins, medals, inscriptions, newspapers and journals that trace the long presence of Greek Jews.

Θέματα

Ιστορία, Εβραίοι, Ιστορία των Εβραίων, Εβραϊκός πολιτισμός, Εθνοπολιτισμικές ομάδες, Κοινωνική Ιστορία, Υλικός πολιτισμός, Εβραϊκές κοινότητες, Εβραίοι της Ελλάδας

Μέγεθος

Περίπου 3000 αντικέιμενα διαφόρων τύπων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Εβραϊκά

Λατινικά

Αγγλικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ladino

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Φυσικό Αντικείμενο : στήλες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Φυσικό Αντικείμενο : νομίσματα

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Κείμενο : επιγραφές

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

μάρμαρο

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Φυσικά πρόσωπα - δωρητές

Ιδιοκτήτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1989 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Τα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της συλλογής Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site). Υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης στον φυσικό χώρο της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων των τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Architectural Elements (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Book Pages (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Books (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Coins and Medals (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Costumes (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Documents (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Domestic Artifacts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Ephemera (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Esdras Moissis Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Hidden Children in Occupied Greece (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Jewish Community of Patras - Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Jewish Neighbourhoods of Greece (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : M. Ardittis Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Manuscripts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Personal objects (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Photographs Collection (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Postcards (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Yoel Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Textiles (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Young People in the Maelstrom of Occupied Greece (digital collection)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Διεύθυνση: Νίκης 39

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα