Συλλογή Αντικειμένων Judaica

Τίτλος

Συλλογή Αντικειμένων Judaica

Φορέας

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Judaica Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή αντικειμένων Judaica, της εβραϊκής δηλαδή θρησκευτικής τέχνης, περιλαμβάνει συναγωγικά και λειτουργικά αντικείμενα, όπως επτάφωτες λυχνίες (Μενορότ), Τικίμ, Ριμονίμ, Κυλίνδρους της Πεντατεύχου (Τορά), ασπιδίσκες και δείκτες για την Τορά, Σσανταγιότ, υφάσματα, χειρόγραφα, βιβλία κ.ά. Υπάρχουν ακόμη αντικείμενα που προορίζονται για την οικιακή λατρεία, όπως για παράδειγμα προσευχολόγια, Μεζουζότ, Χανουκιγιότ, δοχεία μυρωδικών, λυχνίες και κεριά Σαββάτου. Σημαντική υποκατηγορία αποτελούν τα χειρόγραφα και ειδικότερα τα Αλεφιότ (πιστοποιητικά περιτομής) μοναδικής και σπάνιας ιστορικής αξίας και οι Κετουμπότ (προικοσύμφωνα).

English : The large Collection of Judaica artefacts, in other words of Jewish religious art, consists of synagogual and ritual objects, such as Menorot, Tikim, Rimonim, Torah scrolls, Torah shields and pointers, Shaddayot, textiles, manuscripts, books etc., as well as objects for domestic worship, such as prayer books, Mezuzot, Hanukkiyot, spice containers, Shabbat candle holders and oil lamps. It also includes rare and important manuscripts, particularly circumcision certificates (Alephiot) and marriage contracts (Kettubot).

Θέματα

Ιστορία, Εβραίοι, Ιστορία των Εβραίων, Εβραϊκός πολιτισμός, Κοινωνική Ιστορία, Θρησκεία, Ήθη και έθιμα, Εθνοπολιτισμικές ομάδες, Εβραίοι της Ελλάδας, Ιουδαϊσμός

Μέγεθος

2100 αντικείμενα διαφόρων τύπων

Γλώσσα

Εβραϊκά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ιταλικά

Ισπανικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ladino

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ρωμανιώτικα

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : είδη θρησκευτικής λατρείας

Φυσικό Αντικείμενο : είδη μικροτεχνίας

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : υφάσματα

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : βιβλία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μέταλλο

ξύλο

ύφασμα

γυαλί

δέρμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Φυσικά πρόσωπα - δωρητές

Ιδιοκτήτης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1989 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Τα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της συλλογής Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης της φυσικής συλλογής (on site). Υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης στον φυσικό χώρο της συλλογής. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων των τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Religious Artifacts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Books (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Manuscripts (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Personal objects (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Photographs Collection (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Postcards (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Yoel Archive (digital collection)

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Textiles (digital collection)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Διεύθυνση: Νίκης 39

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα