Πρόγραμμα Ιουστινιανός

Τίτλος

Πρόγραμμα Ιουστινιανός

Φορέας

Αποστολική Διακονία

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Ελλάδα, Εκκλησιαστική και πολιτιστική κληρονομιά

English : Justinian - Greece Ecclesiastical Cultural Heritage (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πολιτιστικά μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας από τη Βυζαντινή εποχή και τη νεότερη ιστορία.

Θέματα

Θρησκεία, Θεολογία, Βυζαντινός πολιτισμός, Ναοδομία, Αγιογραφία, Ξυλογλυπτική,

Μέγεθος

Ναοί, μοναστήρια (70), εικόνες και κειμήλια (άνω των 400) 15 Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Αποστολική Διακονία

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2013 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2013 έως:

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://justinian.apostoliki-diakonia.gr/