Ίδρυμα Μποδοσάκη

Όνομα

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Διεθνής ονομασία

Bodossaki Foundation

Υπάγεται σε

URL

www.bodossaki.gr/

Νομική μορφή

Ίδρυμα

Τελευταία τροποποίηση

2015-05-19 09:21:07

Email

info@bodossaki.gr

Τηλέφωνο

210-3237973, 210-3237804, 210-3248005, 210-3237976(φ)

Ονομασία

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Διεύθυνση

Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β΄ 5

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10674

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών