Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Όνομα

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Διεθνής ονομασία

Archaeological - Folklore Collection of Nape

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=5741

Τελευταία τροποποίηση

2015-10-08 11:23:23

Email

efales@culture.gr, ptriantafillidis@culture.gr

Τηλέφωνο

2253031237

Ονομασία

Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Διεύθυνση

Νάπη - Aγ. Παρασκευής

Πόλη

Aγ. Παρασκευή

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

81102

Νησί

Λέσβος

Περιφέρεια

Βόρειο Αιγαίο

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Λέσβος