Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Όνομα

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Υπάγεται σε

URL

www.heraklion.gr

Τελευταία τροποποίηση

2014-10-29 10:49:50

Email

info@heraklion.gr

Τηλέφωνο

2813409000,2810227180(φ)