Τομέας Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Όνομα

Τομέας Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Υπάγεται σε

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

URL

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Τελευταία τροποποίηση

2015-06-10 06:22:03

Email

stzagaki@arch.uoa.gr

Τηλέφωνο

2107277400

Ονομασία

ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ζωγράφου

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

15784