Collections

Αντικείμενα Εναέριας Μεταφοράς

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής του ΝΟΗΣΙΣ που περιλαμβάνει μηχανές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αεροπορία.

Αντικείμενα Επίγειας Μεταφοράς

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής του ΝΟΗΣΙΣ που περιλαμβάνει αντικείμενα σχετικά με τις επίγειες μεταφορές (εξαρτήματα αυτοκινήτων, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ).

Αντικείμενα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας (καλώδια, διακόπτες, μετασχηματιστές, γεννήτριες, κινητήρες κλπ).

Αντικείμενα Ιατρικής Τεχνολογίας

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, που σχετίζονται με την υγεία, τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων νόσων.

Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, που σχετίζονται με τον εξοπλισμό πλοίων. Η συλλογή περιλαμβάνει ραντάρ, βυθόμετρα, πυξίδες, ραδιογωνιόμετρα, σωστικά μέσα κ.α.

Αντικείμενα Προβολής Εικόνας

Συλλογή που περιλαμβάνει κινηματογραφικές μηχανές προβολής, προβολείς διαφανειών (προτζέκτορες) και οθόνες.

Αντικείμενα Προβολής Εικόνας (ψηφιακή συλλογή)

Ψηφιακή συλλογή που περιλαμβάνει κινηματογραφικές μηχανές προβολής, προβολείς διαφανειών (προτζέκτορες) και οθόνες.

Αντικείμενα Ραδιοφωνίας

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, που σχετίζονται με την ραδιοφωνία, όπως ραδιόφωνα, ραδιογραμμόφωνα, δέκτες / πομποί ραδιοφωνικών σταθμών κ.α.

Αντικείμενα Τηλεπικοινωνιών

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, τα οποία σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες (τηλέτυπα, ασύρματοι, τηλεφωνητές κλπ).

Αντίσταση (Κ338)

Τρεις (3) δακτυλογραφημένες σελίδες που αναφέρονται στην περίοδο Αντίστασης.

Αντώνης Μπριλλάκης (Χανιά 1924 - Αθήνα 1995)

Βιογραφικό σηµείωµα Μέλος της ΕΠΟΝ, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο από τις γερµανικές αρχές κατοχής το 1944, αλλά τελικά οδηγήθηκε στις γερµανικές φυλακές Λάντσµπεργκ, από όπου απελευθερώθηκε το 1945. Γραµµατέας της ΕΠΟΝ Κρήτης και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου, εκτοπίστηκε το 1947 στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Μετά την απόλυσή του, το 1950, εργάστηκε για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος της Ε∆Α (µέλος της ∆ιοικούσας και Εκτελεστικής Επιτροπής και βουλευτής από το 1951 έως το 1964). Στη δικτατορία, ως µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΜ, συντόνιζε τις αντιδικτατορικές δραστηριότητες στη ∆υτική Ευρώπη. Μέλος του Γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού, µετά τη διάσπαση. Στη µεταπολίτευση διετέλεσε διευθυντής της εφηµερίδας Αυγή (1976 -1978). Ιδρυτικό στέλεχος της Ελληνικής Αριστεράς (Ε.ΑΡ.), βουλευτής και κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος (1987- 1989). Το 1989 προσχώρησε στη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη και συµµετείχε στις βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Η έκδοση Αντώνης Μπριλλάκης, ∆ιαδροµές και αναζητήσεις της Αριστεράς µετά τον εµφύλιο, Επιλογή κειµένων, Βιογραφικό σχεδίασµα που επιµελήθηκαν ο Ηλίας Νικολακόπουλος και η Ευδοκία Ολυµπίτου στηρίχτηκε σε κείµενα προερχόµενα από το αρχείο. Συνοπτική περιγραφή • Τεκµήρια της πολιτικής διαδροµής και παρουσίας του Αντώνη Μπριλλάκη από τις γραµµές της Ε∆Α (1951-1967), του ΚΚΕ εσωτερικού (1968-1986), της Ε.ΑΡ. (1986-1989), του Συνασπισµού (1988-1990) και της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης (1990-1992) • Αντιδικτατορικό κίνηµα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: σηµαντικά τεκµήρια για την οργάνωση του αντιδικτατορικού κινήµατος στο εξωτερικό, την επικοινωνία µε την Ελλάδα, την οργάνωση και τη δράση διαφόρων αντιστασιακών πυρήνων. Κείµενα της συµφωνίας ΠΑΜ - ΠΑΚ, -την οποία υπέγραψε εκ µέρους του ΠΑΜ ο Αντώνης Μπριλλάκης, ως εκπρόσωπός του στο εξωτερικό- οι κοινές ανακοινώσεις των δύο οργανώσεων και η αλληλογραφία Αντώνη Μπριλλάκη και Ανδρέα Παπανδρέου (1968-1972) • Απόψεις στελεχών και µελών της Κ.Ε. του ΚΚΕ και κείµενα του Γραφείου Εσωτερικού της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε. για τη διάσπαση του ΚΚΕ (1968) • Αρχείο τύπου των περιόδων 1951-1967, 1975-1992

Αντώνης Φλούντζης (Αιτωλικό 1906 - Αθήνα 1998)

Βιογραφικό σηµείωµα Γιατρός και συγγραφέας, ο Αντ. Φλούντζης συνδέθηκε µε το κοµµουνιστικό κίνηµα από τα φοιτητικά του χρόνια. Συνελήφθη το 1937 από τη δικτατορία του Μεταξά. Από τότε άρχισε µια περίοδος εγκλεισµού και περιπλάνησης σε διάφορα στρατόπεδα -στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερµανία-, η οποία συνεχίσθηκε στα χρόνια του εµφυλίου και διήρκεσε µε µικρά διαλείµµατα είκοσι τέσσερα χρόνια. Στη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου απολύθηκε για λόγους υγείας από το Παρθένι της Λέρου, τον Απρίλιο του 1968. Στη µεταπολίτευση εξέδωσε οκτώ βιβλία επικεντρωµένα στη ζωή στα στρατόπεδα, στις φυλακές και στις εξορίες. Συνοπτική περιγραφή • Προσωπικά έγγραφα: βιογραφικά σηµειώµατα, δικαστικά έγγραφα, πιστοποιητικά, αιτήσεις κ.ά. (1952-1986) • Αλληλογραφία του Αντώνη Φλούντζη από την φυλακή και την εξορία (1952- 1965) • Επεξεργασίες των βιβλίων του Α. Φλούντζη για τη Μακρόνησο, τον Αη Στράτη, τα στρατόπεδα Λάρισας και Τρικάλων κ.ά. – Βιλιοκριτικές και παρουσιάσεις των βιβλίων • Τεκµήρια από την ιατρική δραστηριότητα του Αντώνη Φλούντζη (γνωµατεύσεις, µητρώα ασθενών, έγγραφα συνδικαλιστικών οργανώσεων γιατρών κ.ά.) • Πανελλήνιος Σύλλογος Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΣΑΕΑ): ανακοινώσεις, υποµνήµατα και άλλα τεκµήρια του συλλόγου (1984-1992) • Αποκόµµατα ηµερήσιου και περιοδικού τύπου και κείµενα για την Εθνική Αντίσταση και τους πολιτικούς εξόριστους • Χειροποίητα αντικείµενα πολιτικών κρατουµένων και εξορίστων • Φωτογραφίες από φυλακές και εξορίες (Ανάφη, Αη Στράτης, Στρατόπεδο Λάρισας, Ακροναυπλία)

Απελευθέρωση

Συλλογή φωτογραφιών από την Απελευθέρωση από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1944.

Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας

Η παρούσα συλλογή προφορικού και γραπτού υλικού δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο Γλωσσικό ιδίωμα της Π. Αθήνας» (υπεύθυνη καθ. Αγγελική Ράλλη, κωδικός προγράμματος C612) με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη.

Απόβασις εις Σμύρνην 1919 (Κ109η)

Φάκελος υπό τον τίτλο "Απόβασις εις Σμύρνην 1919" περιέχων στοιχεία της Μικρασιατικής εκστρατείας.