Αρχείο πλοίου "Κίμων"

Τίτλος

Αρχείο πλοίου "Κίμων"

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archive of "Kimon" Vessel (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το υδραίικο πλοίο «Κίμων» ναυπηγήθηκε στο καρνάγιο του Μανδρακίου στην Ύδρα το 1812 και καταγράφηκε στον Γενικό Κατάλογο Πλοίων της Ύδρας του 1833 ως β΄ τάξεως. Ήταν ιδιοκτησία του Υδραίου Αναστάσιου Θεοδωράκη κατά τα τρία τέταρτα και των αδελφών Ιωάννη και Νικολάου Μπίκου ή Μπατσαξή ή Βατσαξή κατά το ένα τέταρτο. Αρχικά ταξίδευε στη Μεσόγειο ως εμπορικό σιτοκάραβο, στη συνέχεια μετατράπηκε σε πολεμικό για τις ανάγκες του Αγώνα και αργότερα σε εμπορικό ξυλείας. Καπετάνιος του κατά τα έτη 1821-1842 ήταν ο Ιωάννης Βατσαξής. Το αρχείο που φυλάσσεται στο ΕΛΙΑ περιλαμβάνει: 1) Μεταγραφή ημερολογίου των ετών 1821-1827 του υδραίικου πλοίου (1880, 291 σελίδες) από τον γιο του καπετάνιου Λάζαρο Ιωάννη Βατσαξή. 2) Κατάστιχο αναφορών των εμπορικών κινήσεων του πλοίου «Κίμων» 1834-1842 με τίτλο «Ημερινόν» (250 σελίδες), συνταγμένο από τον καπετάνιο Ιωάννη Βατσαξή.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Πλοία, Ναυτική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-30 13:45:28

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1821 έως: 1842

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από Φράττη (Απρίλιος 2014).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ύδρα 37.33417, 23.46583
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα