Αρχείο Χαράλαμπου και Γεωργίου Βαρβόγλη

Τίτλος

Αρχείο Χαράλαμπου και Γεωργίου Βαρβόγλη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Τελευταία τροποποίηση

2020-01-30 15:15:22

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων