Σύμμεικτη συλλογή Κωνσταντίνου Σπανού (Κ182)

Τίτλος

Σύμμεικτη συλλογή Κωνσταντίνου Σπανού (Κ182)

Φορέας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία

Περιγραφή

Greek : Σύμμεικτη συλλογή: 1. Χάρτης της Νέας Ελλάδας, 1920, 2. Χάρτης Δωρίδας, 3. Έμβλημα σε μικρογραφία, 4. Παρτιτούρα ύμνου, 5. Παρτιτούρα τραγουδιών Κλεώνα Τριανταφύλλου (Αττίκ), 6. Χάρτης της τουρκικής δημοκρατίας, 7. Γενικό καθολικό του Ανδρέα Λύτρου, 8. Αποδείξεις γενικής φύσεως, 9. Έγγραφο εμπορικού τμήματος της Γερμανικής Πρεσβείας, 10. Πιστοποιητικό ταυτότητας για περιοδεύοντα εμπορικό αντιπρόσωπο, 11. Πιστοποιητικό υποθηκοφύλακα Πατρών, 12. Υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης προσφύγων, 13. Οθωμανικά έγγραφα, 14. Επιστολή Μητροπολίτη Μηθύμνης, 15. Χειρόγραφες σημειώσεις του Μητροπολίτη Μηθύμνης, 16. Φάκελος με αντίγραφα καταστατικού "Πατριωτικού Ομίλου", διάφορα έγγραφα και σημειώσεις, 17. Φάκελος με έγγραφα που αφορούν στις κοινότητες Κρήτης.

Θέματα

Χάρτες, Νεότερη ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Τοπική ιστορία, Προσφυγικός ελληνισμός, Νεοελληνική μουσική,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 17:34:20

Μέγεθος

17 φάκελοι, εκ των οποίων οι φάκελοι 1-3 & 6 βρίσκονται στα Χαρακτικά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : παρτιτούρες

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση μέρους ή όλου του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ. Τα αρχεία αρμοδιότητας των ΓΑΚ διατίθενται για μελέτη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ και τους περιορισμούς των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Φωκίδα
Τουρκία 39, 35
Λέσβος 39.20353, 26.27655
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Πάτρα 38.24444, 21.73444
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1881 έως: 1950

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση: Δάφνης 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ψυχικό

Χώρα

Ελλάδα