Αρχείο Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη

Τίτλος

Αρχείο Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Athanasios Souliotis-Nikolaidis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αθανάσιος Σουλιώτης, στρατιωτικός και καθηγητής Γεωγραφίας στη Σχολή Ευελπίδων, συμμετείχε στον Μακεδονικό Αγώνα με το ψευδώνυμο Νικολαΐδης. Το 1908, μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη, ίδρυσαν την μυστική ένωση "Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως". Ο Σουλιώτης συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και έσωσε τη Θεσσαλονίκη προειδοποιώντας τους Έλληνες για την επικείμενη εισβολή των Βουλγάρων. Το 1934, ο Σουλιώτης εξελέγη Νομάρχης Φλωρίνης, ενώ το 1935 εξελέγη Γενικός Διοικητής Θράκης. Ο Αθανάσιος Σουλιώτης πέθανε το 1945. Στη “Διαθήκη” του - όπως ο ίδιος επιγράφει δύο σύντομα σημειώματα, ελαφρώς διαφορετικά, χρονολογημένα το 1943 - μιλά κυρίως για το αρχείο του, το οποίο αφήνει στη σύζυγο του Σοφία, εκφράζοντας πια με σαφήνεια την επιθυμία να δημοσιευτεί μέρος από τα χαρτιά του σε ενιαίο τόμο ή τμηματικά, ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στις Οργανώσεις θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης. Το αρχείο διαιρείται στις εξής ενότητες: Ι. Δημόσια Υπηρεσία (1909-1936) II. Χειρόγραφα ΙΙΙ. Αλληλογραφία IV. Προσωπικά V. Αρθρογραφία και εκδόσεις έργων του Α. Σουλιώτη VI. Αποκόμματα-Έντυπα VII. Ποικίλα VIII. Χάρτες - Σκίτσα - Φωτογραφίες IX. Κατάλοιπα Μιλτιάδη και Ελένης Σουλιώτη Βλ. και Ε. Φουρναράκη [επιμ.], Αρχείο Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαίδη (1878-1945), Αθήνα 1992

English : Athanasios Souliotis, an army officer who taught Geography in the Cadett Academy, participated in the Macedonian Struggle under the name Nikolaidis. In 1908, together with Ion Dragoumis, they established the so-called secret organization of Constantinople. Souliotis partcipated in the Balkan Wars and saved Thessaloniki by warning the Greeks of the impending invasion of the Bulgarians. In 1934, Souliotis was elected head of the Nome of Florina, while in 1935, he was elected General Commander of Thrace. Collection Number: GR GL ASN 035 Name (s) of Creator (s): Athanasios Souliotis-Nikolaidis (1878-1945) Title: Athanasios Souliotis -Nikolaidis Papers Date [bulk]: Date [inclusive]: Language(s): Greek, French, English Summary: The collection consists of personal correspondence; manuscripts (memoirs, historical treatises, literary texts); documents relating to the public offices Souliotis held; newspaper clippings; and a photographic collection of the Macedonian struggle, the Balkan Wars, and the campain to Asia Minor. For the catalogue see Eleni Fournaraki, Archeio Athanasiou Soulioti-Nikolaidi, Athens:Gennadius Library, 1992

Θέματα

Αρχεία, Οικογένειες, Προσωπογραφία, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Στρατός, Πόλεμος, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Επιστολές, Πολιτικά κόμματα, Λογοτεχνία, Αρχιτεκτονική, Χάρτες, Νεότερη ιστορία, Πολιτική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Τοπική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 01:38:35

Μέγεθος

2.40 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : πίνακες

Ακίνητη Εικόνα : σκίτσα

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Σοφίας Σουλιώτη, 1973

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής / Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1878 έως: 1945

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα