Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.

Τίτλος

Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : E.L.I.A. Collections (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Οι συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α. καλύπτουν πολύπλευρα την ιστορική εξέλιξη της Ελλάδος κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Η ιδιαιτερότητα του Ε.Λ.Ι.Α. έγκειται στο ότι κατέχει μια μοναδική συλλογή περισσότερων από 1.000 αρχείων ιστορικού, λογοτεχνικού, οικονομικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Παράλληλα διαφυλάσσει πλούσιο οπτικό και εικονογραφικό υλικό: Φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια (καρτ-ποστάλ), χάρτες, παλιές διαφημίσεις, ποικίλα εφήμερα, καθώς και πλήθος αντικείμενα.

English : The E.L.I.A. collection adds up to a multifaceted coverage of Greece's historical development through the 19th and 20th centuries. E.L.I.A.'s merit lies in the fact that it maintains an exceptional collection of over 1.000 archives of historical, literary, economic and artistic content. Moreover, it maintains a rich stock of visual and pictorial material: Photographs, post cards, maps, old advertisements, and a wide range of various everyday collectibles or ephemera, curios and a mass of other objects.

Τελευταία τροποποίηση

2020-01-31 20:48:57

Μέγεθος

Περισσότερα από 1.000 αρχεία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η :

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αντικειμένων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Aρχείων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνισμού Αιγύπτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ποικίλες Συλλογές

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Φωτογραφικό Αρχείο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων παραστατικών τεχνών και μουσικής

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τίμου Μαλάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Μόρφη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στυλιανού Ξεφλούδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τίλλας Μπαλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Πάργα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τιμ. Πάρρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάκη Παπατσώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τατιάνας Σταύρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τριαντάφυλλου Πίττα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο σημειώσεων παραδόσεων μαθημάτων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταθάκη-Καλλέργη και Μυτριώτισσας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή χαρτών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Μπιτζάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κίμωνα Ηλιόπουλου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα