Πηγές Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Τίτλος

Πηγές Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Modern Greek History Resources (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Καταγραφή των ψηφιακών πηγών που είναι ελεύθυερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο και αφορούν την νεότερη ελληνική ιστορία. Δίνεται ο σύνδεσμος στο διαδικτυακό τόπο της πηγής.

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 15:49:24

Μέγεθος

Περίπου 170 εγγραφές

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2012 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://keine.academyofathens.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=110&lang=el