Αρχείο Αλή Πασά

Τίτλος

Αρχείο Αλή Πασά

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ali Pasha Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αλή Πασάς ήταν ένας Αλβανός ληστής ο οποίος έγινε πασάς των Ιωαννίνων επεκτείνοντας την επικράτειά του στο μεγαλύτερο μέρος της Αλβανίας, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του, τα Ιωάννινα έγιναν το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Είχε στο περιβάλλον του πολλούς Έλληνες και ίδρυσε ελληνικά σχολεία. Αυτή η σημαντική συλλογή που αφορά στην περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης, του Αλή Πασά στα Ιωάννινα, καθώς και των γιων του Βελή και Μουχτάρ Πασά, περιλαμβάνει 1500 δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα σχετικά με θρησκευτικά, νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά και οικογενειακά ζητήματα, καθώς και με διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις (1802-1820).

English : Ali Pasha was an Albanian brigand, who became Pasha of Ioannina, and extended his rule over much of Albania, Macedonia, Epirus, Thessaly, and the Morea. In Ali Pasha’s time, Ioannina became the foremost center of Greek culture. He employed many Greeks and founded Greek schools. This significant collection, which concerns the period of Ottoman rule, Ali Pasha of Ioannina, and his sons Veli and Muhtar Pasha, consists of 1500 public and private documents, about religious, legal, financial, community, administrative and family matters, as well as various military campaigns (1802-1820).

Θέματα

Οθωμανική κυριαρχία, Οθωμανική διοίκηση, Νέος Ελληνισμός, Νεότερη ελληνική ιστορία, Τοπική ιστορία, Προσωπογραφία, Οικογένειες, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Αρχεία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-24 15:22:11

Μέγεθος

1500 έγγραφα, 1.40 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, 1953

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Αλβανία 41, 20
Ελλάδα 39, 22
Ιωάννινα 39.66486, 20.85189
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα