Αρχείο Ανδρέα Κορδέλλα

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Κορδέλλα

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andreas Kordellas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο μηχανικός-μεταλλειολόγος και συγγραφέας Ανδρέας Κορδέλλας γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 30 Νοεμβρίου του 1836. Φοίτησε στη Βασιλική Βιομηχανική Σχολή του Zittau της Σαξονίας από το 1852 έως το 1855 και στη συνέχεια στη μεταλλειολογική σχολή της Ακαδημίας του Φράιμπεργκ (Bergakademie). Αποφοίτησε το 1858. Το 1860 επέστρεψε στη Σμύρνη όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα και την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σύντομα έγινε μέλος της επιστημονικής ομάδας που προετοίμασε το νόμο περί μεταλλείων. Το Δεκέμβριο του 1860 μετέβη για πρώτη φορά στην περιοχή του Λαυρίου και στη συνέχεια προετοίμασε την πρώτη έκθεση για τα μεταλλεία της περιοχής. Ήταν ο πρώτος που διέβλεψε την οικονομική προοπτική που υπήρχε από την ανάτηξη των σκουριών και την επεξεργασία των εκβολάδων στο Λαύριο. Ορμώμενος από τις εκθέσεις του Κορδέλλα, ο I. B. Serpieri ιδρύει το 1864 τη μεταλλουργική εταιρεία Roux-Serpieri-Fressynet C.E., όπου ο Α. Κορδέλλας τοποθετείται στη θέση του μηχανικού παραγωγής. Διετέλεσε διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου κατά την περίοδο 1887-1891. Ασχολήθηκε επίσης με το πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης των Αθηνών. Υπήρξε πολυγραφότατος. Μερικά από αυτά: Ονομαστικόν επιστημονικών όρων (1883), Ορυκτολογία (1887), Περιγραφή διαφόρων μεταλλευτικών προϊόντων του Λαυρείου και Ωρωπού εκτεθέντων κατά την γ΄ περίοδον των Ολυμπίων (1875). Πέθανε το 1909 στην Αθήνα. Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικά ημερολόγια και λογιστικά βιβλία.

English : Mineralogist and Professor of Geology and Mineralogy in the Greek Military Cadet School. He was the first to notice and study the possibility of exploitation of the ancient lead mines of Laurion. His scientific work and the reports he submitted to the Ministry of Finance formed the basis for the first laws concerning the mining enterprise of Modern Greece. From 1864 to 1873, he worked as a Product Engineer in the French-Italian mining company Roux-Serpieri-Fressynet C.E. During the years 1877-1879 he conducted research on the hydraulic system of Attica. Finally, he served as Director of the Greek Mining Company (1887-1891). The collection consists of personal diaries and account books.

Θέματα

Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Δημόσια διοίκηση, Μεταλλεύματα, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Αρχεία, Προσωπογραφία, Οικονομική ιστορία, Οικονομία, Νεότερη ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-18 18:48:56

Μέγεθος

0.5 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : βιβλία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Ελένης Κορδέλλα, 1996

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1836 έως: 1909

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα