Συλλογή ερωτηματολογίων με θέμα: "Ελληνική Κοινωνία: Παραδοσιακές κοινότητες και οικογένεια στην Ελλάδα"

Τίτλος

Συλλογή ερωτηματολογίων με θέμα: "Ελληνική Κοινωνία: Παραδοσιακές κοινότητες και οικογένεια στην Ελλάδα"

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΚ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Greek Society: Traditional Communities and Family in Greece

Greek : [Ερωτηματολόγια για] Τρόπος οργάνωσης και δομής της ελληνικής κοινωνίας

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή αποτελείται από 1600 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ανοικτών ερωτήσεων που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Ελλάδος και περιέχουν ανοικτές ερωτήσεις σχετικές με την παραδοσιακή ελληνική κοινότητα και την οικογένεια στην Ελλάδα. Οι θεματικές διαρθώνονται: 34 είδη ερωτηματολογίου για το θέμα Κοινότητα και 63 για το θέμα Οικογένεια. Κάθε δελτίο αποτελείται από 31 σελίδες με τυπωμένες τις ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν από το ΚΕΕΚ και συμπληρώθηκαν από γραμματείς ή δασκάλους της κάθε περιοχής. Στο εξής, η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Για κάθε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε δημιουργείται ένα αρχείο που περιλαμβάνει επίσης σχετική βιβλιογραφία, φωτογραφίες και video, μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις από την επιτόπια έρευνα, φωτοαντιγραφικό υλικό από επί τόπου αρχεία: ληξιαρχικά, συμβολαιογράφων, νοταριακά, τοπικό τύπο ή άλλα.

Θέματα

Κοινωνική ανθρωπολογία, Οικογένεια, Νεότερη ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Εθιμικό δίκαιο,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-18 18:23:36

Μέγεθος

1600 ερωτηματολόγια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1983 έως: 1990

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ανήκουν στον φορέα

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Δεν υπάρχει δήλωση για τον τρόπο παροχής του περιεχομένου, εφόσον το αρχείο αυτό καταρτίστηκε το 1984. Το ΚΕΕΚ θα ορίσει μέσω της Εφορευτικής Επιτροπής πότε και πως η συλλογή θα είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και το κοινό. Μέχρι εκδόσεως σχετικών θεμάτων, όμως, η συλλογή θα παραμείνει εκτός ελεύθερης πρόσβασης, εκτός εάν το αίτημα περιλαμβάνει μικρού μεγέθους χώρο (μία κοινότητα ή ένα χωριό π.χ.).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1978 έως: 1983

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Μηλιώνη

Διεύθυνση: Μηλιώνη 8

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη προς το παρόν. Η δυνατότητα πρόσβασης θα αποφασιστεί προσεχώς.