Αρχείο Αλέξανδρου Μπεκιάρη

Τίτλος

Αρχείο Αλέξανδρου Μπεκιάρη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Alexandros Bekiaris Papers

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνονται: Επιστολή (22/11/1973) του Γ. Ιωάννου προς τον ‘Γενικόν Διευθυντήν Γενικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων’, επιστολή (8/21-2-1909) του Ν. Γ. Πολίτη πιθανώς προς τον Σίμο Μέναρδο στην Οξφόρδη και απόσπασμα κειμένου για την κυπριακή διάλεκτο, άγνωστου συγγραφέα. 1.2 - Χειρόγραφα του Ι. Συκουτρή: Φιλολογικές σημειώσεις και επιστολή προς τη Νέα Εστία. Βιβλιογραφικά σημειώματα και δύο ταχυδρομικοί φάκελοι προς τον Συκουτρή. Έντυπο υλικό: Τυπογραφικά δοκίμια από το Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη και από δύο λόγους του Δημοσθένη. Δύο φυλλάδια με αποσπάσματα από τα Αττικά του Παυσανία και ένα φυλλάδιο με τρεις μικρές πραγματείες στα γερμανικά.

Θέματα

Φιλολογία, Κλασική φιλολογία

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-13 13:46:15

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Αλέξανδρος Μπεκιάρης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Κ. Μπεκιάρη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1909 έως: 1973

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα