Αρχείο Άγγελου Μεσσάρη

Τίτλος

Αρχείο Άγγελου Μεσσάρη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Angelos Messaris Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Χειρόγραφα του δοκιμίου του Ιωάννη Συκουτρή «Επιστήμη και Ζωή εις την σημερινήν Ελλάδα» (3 Νοεμβρίου 1924) και δύο κειμένων του για τον Φιλοκτήτη και την Ηλέκτρα.

Θέματα

Φιλολογία, Κλασική φιλολογία

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-30 13:54:25

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Άγγελος Μεσσάρης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το υλικό συγκεντρώθηκε από τον Άγγελο Μεσσάρη, του οποίου η σύζυγος, Κική Κακισοπούλου, ήταν μαθήτρια του Ι. Συκουτρή. Το αρχείο περιήλθε στην Κλειώ Δάρα και στην Τατιάνα Πορτόλου, κόρες της Μαρίας Κακισοπούλου που ήταν αδελφή της Κικής και επίσης μαθήτρια του Συκουτρή, από τον γιο του Α. Μεσσάρη, Στέφανο. Δωρεά στο Ε.Λ.Ι.Α. των αδελφών Κλειούς Δάρα και Τατιάνας Πορτόλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1924 έως:

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα