Αρχείο Ευθυμίου Καστόρχη

Τίτλος

Αρχείο Ευθυμίου Καστόρχη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Efthymios Kastorchis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο αποτελείται από πιστοποιητικά που αφορούν τη φοίτησή του στη Φιλοσοφική Σχολή (αποδεικτικά φοίτησης και παρακολούθησης μαθημάτων, συστατική επιστολή για την πρόσληψή του ως υποβιβλιοθηκαρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης φιλολογικών μαθημάτων στο Μουσείο Όθωνος) (1840-1841), κοινοποιήσεις διορισμών του ως επίτιμος καθηγητής, μέλος της εφορείας των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων του δήμου Αθηναίων, μέλος του Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρίας και επίτιμο μέλος του «Φιλολογικού Συλλόγου Βύρων» (1858-1871), διπλώματα του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως», του «εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου» και της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας» (1866-1881). Περιέχονται επίσης τα λευκώματα: «Ευθυμίου Καστόρχη. Διάφοραι μικραί διατριβαί και κρίσεις ποιημάτων και φιλολογικών πραγματειών» (πρόκειται για φύλλα των εφημερίδων Φιλολογική Πανδώρα, Χρυσαλίς, Αθηνά, με άρθρα του σχετικά με τον Ροδοκανάκειο Φιλολογικό Αγώνα και την ελληνική αρχαιολογία) (1847-1867), «Αυτοβιογραφία Ευθυμίου Καστόρχη συγγραφείσα κατά Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1881 εν Τήνω χάριν των ιδίων αυτού τέκνων και φίλων και νεκρολογία του Στέφανου Κουμανούδη γραμμένη από τον Σ. Βάση. Τέλος υπάρχει αλληλογραφία με τον Ευθύμιο Δεληγιάννη από τη Δημητσάνα με θέμα τη λειτουργία του εκεί ελληνικού σχολείου (1875-1888).

Θέματα

Φιλολογία, Εκπαίδευση, Ανώτατη εκπαίδευση

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-26 14:33:48

Μέγεθος

1φφ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1840 έως: 1888

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα