Αρχείο Ιωάννη Συκουτρή

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Συκουτρή

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Sykoutris Papers

Περιγραφή

Greek : 1.1 Προέλευση: Μαρία Κακισοπούλου -Επιστολές Ι. Συκουτρή προς Μ. Κακισοπούλου (1933-1936;). - Αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το έργο του Ι. Συκουτρή και τον θάνατό του (1937- ;). - Ποικίλα τεκμήρια. 1.2 Προέλευση: Αλκ. Ε. Μαργαρίτης -Δημοσιεύματα (εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα εφημερίδων) του Ι. Συκουτρή, ή σχετικά με εκείνον (1934-1949).

Θέματα

Φιλολογία, Κλασική φιλολογία, Αρχαία ελληνική γραμματεία, Δοκιμιογραφία, Κριτικές εκδόσεις, Συμπόσιον (βιβλίο)

Τελευταία τροποποίηση

2020-05-22 23:29:49

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Αλκ. Ε. Μαργαρίτης

Μαρία Κακισοπούλου

Ιδιοκτήτης

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το δεύτερο τμήμα του αρχείου δωρήθηκε από τον Αλκ. Ε. Μαργαρίτη στις 24/9/1994.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1933 έως: 1949

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων