Αρχείο Σωκράτη Κουγέα

Τίτλος

Αρχείο Σωκράτη Κουγέα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Sokratis Kougeas Papers 202 202 Soctrates Kougeas papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Αλληλογραφία του Σωκράτη Κουγέα με κλασικούς φιλολόγους, αρχαιολόγους, βυζαντινολόγους, παλαιογράφους και ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος, από την Ελλάδα και την Ευρώπη – κυρίως τη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά και επιστολογραφία φίλων. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές συγγενών του, ιδίως των παιδιών του, Ειρήνης, Αγγελικής, Βενέτη, από την περίοδο των σπουδών τους στην Ελβετία και την Αγγλία. Κάποιες σημειώσεις του Σωκράτη Κουγέα, προσωπικά και δημόσια έγγραφα, οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα, φωτογραφίες, προσκλήσεις, εφήμερα και γραμματόσημα.

Θέματα

Φιλολογία, Παλαιογραφία

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-28 10:48:25

Μέγεθος

6 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά του ΕΛΙΑ από τον Σπανό τον Ιούλιο του 2008. Οι επιστολές του Α. Φουτρίδη προς τον Χ. Λαμπράκη και τον Κουγέα δωρήθηκαν από τον εγγονό του Σ. Κουγέα, τον Σωκράτη Κουγέα, τον Ιούλιο του 2010.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γερμανία 51.5, 10.5
Γαλλία 46, 2
Ελβετία 47.00016, 8.01427
Αγγλία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1882 έως: 1958

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - Αγίου Ανδρέου 4

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 4, 1ο όροφος

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα