Αρχείο Εταιρείας Αδελφών Κυριαζή

Τίτλος

Αρχείο Εταιρείας Αδελφών Κυριαζή

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

French : Archive de la Compagnie Kyriazi Frères (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Τέσσερα βιβλία αντιγραφής επιστολών: 1 Ιανουάριος 1915-Ιούλιος 1922 2 Ιούλιος 1919-Απρίλιο 1924 3 Σεπτέμβριος 1922-Μάϊος 1924 4 «Βιβλίον αντιγραφής επιστολών Γεωργίου Απος. Παπαγιάννη αρχόμενον από 10ης Μαΐου 1924-26 Μαρτίου 1928 εις το τέλος λογαριαρμός Ηφαιστίωνος Κυριαζή»

Θέματα

Οικονομία, Καπνοβιομηχανία

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-26 13:48:07

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί (τέσσερα βιβλία αντιγραφής επιστολών)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1915 έως: 1928

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα