Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών "Στ.Θ. Μόττης"

Τίτλος

Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών "Στ.Θ. Μόττης"

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Pasta Industry "St. Th. Mottis" Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το τμήμα του αρχείου της βιομηχανίας ζυμαρικών “Στ.Θ.Μόττης” στον Πειραιά περιέχει καταστάσεις ημερομισθίων και συμβάσεις εργατών (1946-1947), έγγραφα, εγκυκλίους και καταστάσεις εισφορών στο Ταμείο Ασφαλίσεως Μυλεργατών και Τεχνητών Μακαρανοποιίας (1943-1956), κάρτες προσωπικού της βιομηχανίας, εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις για έξοδα μισθών, μεταφορικών, συντήρησης, συσκευασίας, καυσίμων, ασφαλίστρων κ.λπ. (1950-1952), ένα βιβλίο πωλήσεων (1949), ένα βιβλίο αποθήκης ετοίμων προϊόντων (1952-1955) και ένα μπλοκ αποδείξεων.

Θέματα

Οικονομία, Βιομηχανία, Βιομηχανία ζυμαρικών, Ταμείο Ασφαλίσεως Μυλεργατών και Τεχνητών Μακαρανοποιίας

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-20 14:45:31

Μέγεθος

3 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο της βιομηχανίας πρέπει να καταστράφηκε σε πυρκαγιά στο χώρο του εργοστασίου το 1979. Το τμήμα αυτό του αρχείου εντόπισε και διέσωσε στη διάρκεια γκρεμίσματος μιας αποθήκης ο Στρατής Ταρίνας που έχει κατάστημα εμπορίας μετάλλων στο χώρο του παλαιού εργοστασίου. Δωρεά του ιδίου, Απρίλιος 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πειραιάς 37.94745, 23.63708
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1943 έως: 1956

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα