Αρχείο Μερκούριου Τζίκα

Τίτλος

Αρχείο Μερκούριου Τζίκα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Merkourios Tzikas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται μάλλον για μικρό μέρος του αρχείου του Μερκούριου Τζίκα, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης «Αφοί Τζίκα» στη Θεσσαλονίκη. Το αρχείο περιέχει κυρίως προσωπικά τεκμήρια του Μερκούριου Τζίκα: προικοσύμφωνο, επιστολές, αποδείξεις, ομολογία της Εθνικής Τράπεζας, ασφαλιστήρια προικοδοτήσεως και ζωής, συμβόλαια αγοραπωλησιών και φορολογικά έγγραφα. Ακόμη περιλαμβάνονται έγγραφα της επιχείρησης «Αφοί Τζίκα». Συγκεκριμένα περιέχονται συμβόλαια σύστασης και διάλυσης των εμπορικών εταιριών των αδελφών Τζίκα καθώς και απογραφές και ισολογισμοί των καταστημάτων τους στη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη.Τέλος, περιέχονται λιγοστά έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρίας «Πέλεκαν» για τα έτη 1940-1941 και 1960-1969.

Θέματα

Οικονομία, Κονσερβοποιία Πέλεκαν

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-13 13:35:51

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Ευάγγελου Χεκίμογλου και της Ευφροσύνης Ρούπα

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1913 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 108, Βίλα Καπαντζή

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Μακεδονία

Χώρα

Ελλάδα