Αρχείο Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων

Τίτλος

Αρχείο Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Greek General Insurance Company S.A. Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ένα (1) βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Η Ελληνική» (Ιούνιος 1955-1969). Ένα (1) βιβλίο Μητρώου («Υπαλληλική κατάστασις. Βιβλίον 1ον». Υπάρχουν και φωτογραφίες των περισσοτέρων υπαλλήλων. Ένα (1) βιβλίο Μητρώου ανωνύμου εταιρείας «Ίδρυμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» (θυγατρικής της «Ελληνικής»)

Θέματα

Οικονομία, Ασφαλιστικές εταιρείες

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-22 13:46:35

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί (3 βιβλία)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1955 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα