Αρχείο Ιωάννη Φράγκου

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Φράγκου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Fragos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει ποικίλο υλικό (αλληλογραφία, μελέτες, πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών, φύλλα εφημερίδων της κυβέρνησης και της εφημερίδας «Ο εκτελωνιστής», εγκυκλίους, τελωνειακά έντυπα, χειρόγραφα μεταφράσεων και έργων του Φράγκου, σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, φυλλάδια, σχέδια διαφημιστικών φυλλαδίων, κ.ά.) που αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Φράγκου. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, (1939-1957), στη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης (Μεσογειακές χώρες, ένωση με Τουρκία), και τη σύναψη τελωνειακών συμβάσεων με χώρες της Βαλκανικής. Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την δασμολογική και φορολογική πολιτική (κωδικοποίηση δασμολογίου, Επιτροπή Αναθεώρησης του Δασμολογίου, υιοθέτηση κοινής δασμολογικής ονοματολογίας με τις ευρωπαϊκές χώρες, δασμολογική προστασία ελληνικών βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, δασμολόγηση καυσίμων, αυτοκινήτων και άλλων ειδών, επιβολή και αναθεώρηση άμεσων και έμμεσων φόρων), την οργάνωση των υπηρεσιών του υπ. Οικονομικών, διάφορα τελωνειακά (οργάνωση υπηρεσιών, νομοθεσία, επισκέψεις γαλλικής και αγγλικής τελωνειακής αποστολής, ελεύθερες ζώνες των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης, διάφορα για το επάγγελμα του εκτελωνιστή, μεταφράσεις ξένων μελετών, κ.ά.), την πολιτική για τον τουρισμό, χειρόγραφα έργων του Φράγκου, τη συμμετοχή του στην «Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία» κ.ά.

Θέματα

Οικονομία, Τελωνεία

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-11 13:35:28

Μέγεθος

67 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της ανιψιάς του, Κατερίνας Λαμπρινίδου με την ευγενική φροντίδα των Μιχάλη Ψαλιδόπουλου και Μάκη Λαμπρινίδη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Βαλκάνια
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1899 έως: 1977

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα