Αρχείο Πέτρου και Γρηγόριου Εμπεδοκλή

Τίτλος

Αρχείο Πέτρου και Γρηγόριου Εμπεδοκλή

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Petros and Gregorios Embedoklis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Οικονομική και τραπεζική αλληλογραφία Πέτρου και Γρηγορίου Εμπεδοκλή (ιδρυτών της Τραπέζης Εμπεδοκλέους), της Τραπέζης Εμπεδοκλέους και της διαδόχου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (επιστολές και βιβλία αντιγραφής επιστολών 1883-1921), μητρώα προσωπικού Τραπέζης Εμπεδοκλέους, ισολογισμοί, συναλλαγματικές, δικαστικά έγγραφα (υποθέσεις οφειλετών), τίτλοι μετοχών (1883-1989).

Θέματα

Οικονομία, Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Τράπεζα Εμπεδοκλέους, Εμπορική Τράπεζα

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-23 15:50:55

Μέγεθος

10 φάκελοι και 12 κατάστιχα. Ένας φάκελος με φωτογραφίες του προσωπικού των υποκαταστημάτων της Εμπορικής Τραπέζης φυλάσσεται στο Φωτογραφικό Αρχείο.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Αντωνίου-Πέτρου Βαφιαδάκη εκπροσώπου των κληρονόμων Γρηγορίου Π.Εμπεδοκλή, δηλαδή της Λιλής-Μαρίας-Ροζαλίας Φανουράκη (το γένος Βαφιαδάκη) και της Μαρίας Κουντουριώτη (Νοέμβριος 2000).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1869 έως: 1972

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα