Αρχείο Οδυσσέα Παπαστεργίου

Τίτλος

Αρχείο Οδυσσέα Παπαστεργίου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Odysseas Papastergiou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά κυρίως τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ως εμπόρου αποικιακών και καπνών (συμφωνητικά, δανειστικά συμβόλαια, έγγραφα εκτελωνισμού προϊόντων, αποδείξεις πληρωμής δανείων κ.ά.) (1940-1970). Επίσης περιλαμβάνει συμβόλαια αγοράς, μισθωτήρια, πιστοποιητικά κ.ά. σχετικά με την εκμετάλλευση της οικίας του στην οδό Δευκαλίωνος (Κάτω Πατήσια, Αθήνα) και αρχιτεκτονικές κατόψεις, διαχειριστικούς λογαριασμούς, συγγραφή υποχρεώσεων αλληλογραφία με τον μηχανικό Ιωσ. Νεχαμά κ.ά. που αφορούν την οικία του στην οδό Ιταλίας (Θεσσαλονίκη) (1918-1968).

Θέματα

Οικονομία, Εμπόριο αποικιακών, Εμπόριο καπνών

Τελευταία τροποποίηση

2019-04-16 14:34:12

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά τον Οκτώβριο του 1999

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ξάνθη 41.16667, 24.83333
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Θεσσαλονίκη 40.64362, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1918 έως: 1970

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα