Αρχείο Γεωργίου Δράκου

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Δράκου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Georgios Drakos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τον Παναγιώτη Δράκο, την ΙΖΟΛΑ και τον Γεώργιο Δράκο. - Παναγιώτης Δράκος. Βιβλία ταμείου (1922-1932, 1932-1938), εκλογικά βιβλιάρια (1911, 1925), βιβλιάριο ενσήμων 1963. - ΙΖΟΛΑ. Ισολογισμοί και απολογισμοί του Δ.Σ. (1932-1991), τρεις τόμοι επιμορφωτικών μαθημάτων προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης (τίτλος σειράς: εκδόσεις ΙΖΟΛΑ) και τρεις φάκελοι με ποικίλο υλικό γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας (διαφημιστικά -φυλλάδια, ευχετήριες κάρτες, οδηγίες προς τους εργαζόμενους, κ.ά). Η σειρά των περιοδικών εκδόσεων Ιζολικά Νέα (που μετονομάστηκε Το ελεφαντάκι της ΙΖΟΛΑ) (26 τόμοι: 1953-1974, 1981), και Βιβλιογραφικό δελτίο ΙΖΟΛΑ (6 τόμοι, 1962-1966). Φωτογραφικό υλικό (επίσκεψη του βασιλιά Παύλου στο εργοστάσιο, φωτογραφίες των εργοστασίων του ομίλου κ.ά.), φυλλάδια χρήσης και διαφημιστικά ηλεκτρικών συσκευών, η μελέτη IZOLA shopping center. A feasibility pre-study, μπομπίνες φιλμ αποκόμματα εφημερίδων (1951-1984) - Γεώργιος Δράκος. Αλληλογραφία του Δράκου με πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες και δημοσιογράφους σχετικά με την αντιδικία του με την Εθνική Τράπεζα (1981-1989), και τη συγγραφική δραστηριότητά του (1972-1998), συλλογή άρθρων και ομιλιών του Δράκου (1932-1991). • Η βιομηχανία στην Ελλάδα όπως την έζησε ένας βιομήχανος, Αθήναι 1980. • Η Εθνική Τράπεζα και η ΙΖΟΛΑ. Συμπαράσταση και Δολιοφθορά, 2η έκδοση, Αθήναι 1981. • Στον αστερισμό της δημιουργίας. Η ιστορία μιας προσπάθειας, Αθήναι 1989. Το προσωπικό αρχείο του Δράκου αποτελεί τη μοναδική, απ’ όσο γνωρίζουμε, πρωτογενή πηγή για την ιστορία της ΙΖΟΛΑ, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Δυστυχώς, μετά την πτώχευσή της, το αρχείο της επιχείρησης πουλήθηκε ως χαρτοπολτός. Μία εικόνα για τον όγκο του μπορούμε να αποκομίσουμε από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την εκκαθάριση του αρχείου, το 1991, που βρίσκονται στο φάκελο «Ιζολικά κατάλοιπα-Δημόσιες σχέσεις»

Θέματα

Οικονομία, Βιομηχανία, Επιχειρήσεις, Εταιρεία «Ιζόλα»

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-31 03:59:47

Μέγεθος

38 φάκελοι και κλασέρ 2 κατάστιχα 24 τόμοι 4 μπομπίνες φιλμ Έντυπα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κινούμενη Εικόνα : ταινίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

φιλμ

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γεώργιος Δράκος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Γεωργίου Δράκου σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα - 5 κλασέρ αλληλογραφίας και μπομπίνες φιλμ - δωρήθηκε τον Μάϊο του 1998. Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του αρχείου δωρήθηκε τον Οκτώβριο του 1998 και το τρίτο τον Σεπτέμβριο του 2002.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1932 έως: 1998

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα