Αρχείο Άμβουργερ - Αλεξόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Άμβουργερ - Αλεξόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Hamburger-Alexopoulos Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο με τίτλο «Άμβουργερ-Αλεξόπουλου» αποτελείται από τα εξής πέντε (5) υπο-αρχεία: το αρχείο Άμβουργερ & Σα, το αρχείο της Ελληνικής Εμπορικής Εταιρείας Εισαγωγής και Εξαγωγής (5/Ε), το αρχείο του Δημοσθένη Αλεξόπουλου και της Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας (Ε.Β.Ε.), το αρχείο της Ελληνικής Σταφιδικής Εταιρείας και το αρχείο της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας Ξυλείας (Α.Β.Ε.Ξ.). Διαπιστώνεται και μέσα από το αρχειακό υλικό μία συνέχεια εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα από διαφορετικούς φορείς καθώς και η παρουσία συχνά των ίδιων προσώπων, που έχουν σχέση ο ένας με τον άλλον και με τους φορείς, σχέσεις πάντοτε οικονομικές και εμπορικές, κοινά συμφέροντα. Ο εμπορικός οίκος Φελς & Συντροφία που ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1846 είχε ως διευθυντή τον Θεόδωρο Άμβουργερ και αργότερα τους γιους του Αλβέρτο και Φραγκίσκο Άμβουργερ. Ο οίκος Φελς ασχολήθηκε με το εμπόριο της σταφίδας, ενώ ο οίκος Άμβουργερ που τον διαδέχθηκε το 1890, πρόσθεσε στο εμπόριο της σταφίδας κυρίως την οινοποιητική παραγωγή. Η Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγής και Εξαγωγής που συστάθηκε το 1912 ως διάδοχος του οίκου Άμβουργερ συνέχισε τις εμπορικές και οινοποιητικές δραστηριότητες των Άμβουργερ, εγκαταλείποντας όμως το εμπόριο της σταφίδας. Ο Δημοσθένης Αλεξόπουλος που ήταν αρχικά έμπορος ξυλείας και κατασκευαστής βαρελιών και σταφιδοκιβωτίων αλλά και παράλληλα έμπορος κυρίως θείου και γλυκόρριζας, ανέπτυξε με τον οίκο Άμβουργερ εμπορικές συναλλαγές που ήσαν ενταγμένες στο πλαίσιο της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας του οίκου αυτού και του κόσμου της σταφίδας γενικότερα: το κρασί έμπαινε και μεταφερόταν σε βαρέλια, η σταφίδα σε βαρέλια και κιβώτια. Χρειαζόταν συχνό θειάφισμα για την καταπολέμηση των ασθενειών των αμπελιών καθώς και για την αποστείρωση των βαρελιών και του κρασιού. Η γλυκόρριζα μεταξύ άλλων χρήσεων και ουσιών περιέχει ταννίνη και γλυκόζη που χρησιμοποιούνταν στην ποτοποιία. Ο Δ.Αλεξόπουλος συνεργάστηκε λοιπόν με την Άμβουργερ & Σα, συμμετείχε μαζί της και με την Ελληνική Σταφιδική Εταιρεία στην ίδρυση της Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας, και επίσης μετείχε και διηύθυνε την Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγής και Εξαγωγής. Μέσω των βαρελιών και των σταφιδοκιβωτίων συνδέθηκαν και με την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλείας που είχε ως αντικείμενο το εμπόριο και την κατεργασία του ξύλου. Αρχικοί μέτοχοι της Εταιρείας αυτής ήσαν ο Κωνσταντίνος Δρούλιας, ο οποίος είχε μεταβιβάσει το εργοστάσιο του κατεργασίας ξυλείας στην Εταιρεία, ο κύριος προμηθευτής ξυλείας του Αλεξόπουλου, Vaso Todorovic από το Σεράγεβο, καθώς και ο χημικός της Οινοποιίας Άμβουργερ, Πέτρος Ρουσσόπουλος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο αρχείο «Άμβουργερ-Αλεξόπουλου» περιλαμβάνεται και διασώζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του σύνολου των εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας την εποχή εκείνη. Πρόκειται για σχέσεις σύνθετες και πολύπλοκες μεταξύ προσώπων και δραστηριοτήτων που συνήχθησαν με αρκετή δυσκολία και ιδιαίτερη προσοχή μέσα από λιγοστά τεκμήρια που ευτυχώς περιλαμβάνονταν στο αρχειακό υλικό και περιείχαν πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση της προέλευσής του και τον καθορισμό των εργασιών και λειτουργιών των διαφόρων εταιρειών και προσώπων. Το υλικό ταξινομήθηκε κατά τους δημιουργούς των αρχείων βασικά σε σειρές αλληλογραφίας, λογιστικών βιβλίων και λυτών εγγράφων οικονομικής διαχείρισης. Το υλικό αποτελείται από μία μεγάλη σειρά λυτών εγγράφων στα οποία περιλαμβάνονται η εισερχόμενη αλληλογραφία και εκατοντάδες τιμολόγια, αποδείξεις και λογαριασμοί, καθώς επίσης και από μεγάλο αριθμό βιβλίων αντιγραφής επιστολών (εξερχόμενη αλληλογραφία) και πολλά λογιστικά βιβλία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τιμολόγια και οι αποδείξεις, χαρακτηριστική κατηγορία υλικού όλων των οικονομικών αρχείων, καθώς και τα επιστολόχαρτα των εταιρειών και καταστημάτων στα οποία καταγράφονται δεκάδες ονόματα προμηθευτών, εμπορικά είδη και προϊόντα καθώς και πολύτιμα στοιχεία ταυτότητας του καταστήματος ή της εταιρείας συνοδευόμενα συνήθως από όμορφες και πρωτότυπες εικονογραφικές παραστάσεις. Σπάνιο επίσης εικαστικό υλικό αποτελούν οι ετικέτες των κρασιών και τα διαφημιστικά της Άμβουργερ & Σα, που προέρχονται όλα από το λιθογραφείο του Ι.Διακίδη στην Πάτρα. Το υλικό αναφέρεται κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο της σταφίδας, στην οινοποιητική διαδικασία και παραγωγή, στην καλλιέργεια και εξαγωγή της γλυκόρριζας, στην εισαγωγή και εμπορία θείου, στο εμπόριο της ξυλείας και την κατασκευή και επισκευή βαρελιών και σταφιδοκιβωτίων. Καλύπτει άλλωστε μία μεγάλη χρονική περίοδο ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αιώνα και φθάνοντας στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Θέματα

Οικονομία, Εμπόριο, Επιχειρήσεις, Σταφιδοπαραγωγή, Οινοποιία, Κατεργασία ξύλου

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-31 03:40:20

Μέγεθος

26 φάκελοι λυτών εγγράφων 71 βιβλία αντιγραφής επιστολών 63 λογιστικά βιβλία 8 τηλεγραφικοί κώδικες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Μεγάλο μέρος του αρχείου «Άμβουργερ- Αλεξόπουλου» αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. κατά τμήματα στο διάστημα των ετών 1994-1997. Ένα τμήμα αγοράστηκε από τον Σπύρο Κυπριώτη που το είχε εντοπίσει στην Πάτρα, ένα άλλο τμήμα από τον Πατρινό παλαιοπώλη Ηλία Σχινά που το είχε μαζέψει από το υπόγειο της, υπό κατεδάφιση, νεοκλασικής οικίας Ζαΐμη στην γωνία των οδών Αγίου Ανδρέου και Ζαΐμη στην Πάτρα και περιορισμένος αριθμός λογιστικών βιβλίων και βιβλίων αντιγραφής επιστολών από άλλο παλαιοπώλη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σχινά, το αρχειακό υλικό που βρισκόταν στο υπόγειο (εμβαδού περίπου 30 τ.μ.), ήταν κατά το ένα τέταρτο κατεστραμμένο από υγρασία, ενώ το υπόλοιπο, που ήταν φίρδην μίγδην, το περιέσωσε μαζεύοντάς το σε σακκούλες. Στο σπίτι αυτό έμενε, πριν κατεδαφιστεί, ο γιατρός Αριστείδης Ντόντης, γιος του Γεωργίου Ντόντη, προέδρου της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας Ξυλείας (Α.Β.Ε.Ξ.) μετά την παραίτηση του Κ.Δρούλια το 1927, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έδειξε ενδιαφέρον για την τύχη των «χαρτιών» του υπογείου. Δεν γνωρίζουμε τους προηγούμενους ενδεχομένως ιδιοκτήτες και ενοικιαστές της οικίας Ζαΐμη για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε απόλυτα την ύπαρξη του συγκεκριμένου υλικού εκεί (γνωρίζουμε όμως ότι η εταιρεία Άμβουργερ & Σα ήταν ιδιοκτήτρια διαφόρων ακινήτων στην Πάτρα, μεταξύ των οποίων και οικίας στην οδό Αγίου Ανδρέου 23).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πάτρα 38.24444, 21.73444
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Λιβόρνο 43.54427, 10.32615
Λίβερπουλ 53.41667, -2.91667
Λούντβιχσχάφεν
Ελλάδα 39, 22
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Αμερική
Αυστραλία
Καναδάς 60.10867, -113.64258
Η.Π.Α. 39.76, -98.5
Νότιος Αφρική
Λονδίνο 51.50853, -0.12574
Καλιφόρνια
Αυστρία 48.33333, 15.41667
Ήπειρος 39.23651, 20.71472
Επτάνησα 38.5, 20.5
Τορόντο
Οντάριο
Ρουμανία 46, 25
Σικελία
Γαλλία 46, 2
Ιταλία 42.83333, 12.83333
Αιτωλοακαρνανία 38.5, 21.5
Στερεά Ελλάδα 38.35243, 23.13995
Νέα Υόρκη 43.00035, -75.4999
Σαράγεβο
Ντουμπρόβνικ
Τεργέστη
Αίγιο 38.24861, 22.08194
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1857 έως: 1957

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα