Αρχείο Γεράσιμου Σβορώνου-Κατσίγερα

Τίτλος

Αρχείο Γεράσιμου Σβορώνου-Κατσίγερα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Gerasimos Svoronos-Katsigeras Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία του Κατσίγερα με την γυναίκα του Ευανθία, τους ανιψιούς του Νικόλαο Κατσίγερα, Ιωάννη Άννινο, Γεράσιμο Σκλάβο, Λιλή Βρυώνη, Κλέωνα Κοντοδήμο, τον κουμπάρο του Μικέλη Γαλιατσάτο, τον έμπορο Ιωάννη Ζερβό, τον δήμο Κεφαλλονιάς, τους Ανδρέα Καλογήρα, Χαρίλαο Αλιβιζάτο (υποδιοικητή της Αγρο-τικής Τράπεζας) κ.ά. σχετικά με την πώληση των ελαιοπυρήνων. Περιλαμβάνονται επίσης συμβολαιογραφικά έγγραφα, πίνακες εσόδων-εξόδων, σημειώσεις για τη λειτουργία του ατμόμυλου «Ανατολή», για κληρονομικά και οικογενειακά οικονομικά θέματα, μισθώσεις ακινήτων (σπιτιών, αποθηκών). Μικρό μέρος του αρχείου (κυρίως αλληλογραφία) αφορά την οικογένεια Κοντοδήμου.

Θέματα

Οικονομία, Εμπόριο ελαιοπυρήνων

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-21 10:05:14

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά τον Δεκέμβριο του 1998

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κεφαλονιά 38.12227, 20.50246
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1888 έως: 1968

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα