Αρχείο Δημητρίου Φειδόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Δημητρίου Φειδόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Fidopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο του πιλοποιού Δημητρίου Φειδόπουλου περιέχει τεκμήρια που αφορούν τη Συντεχνία Βιοτεχνών Πιλοποιών Αθηνών, τη Συντεχνία Πιλοποιών Ελλάδος και τη βιοτεχνία πιλοποιίας που διατηρούσε ο ίδιος: Βιβλίον πρακτικών συνελεύσεων (1921-1945), μητρώον μελών της Συντεχνίας Βιοτεχνών Πιλοποιών Αθηνών (1921-1932). Βιβλίον πρακτικών διοικητικού συμβουλίου (1966-1970), βιβλίον πρωτοκόλλου αλληλογραφίας της Συντεχνίας Πιλοποιών Ελλάδος (1966-1974 κυρίως 1966-1970). Τα λυτά έγγραφα του αρχείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: -Συντεχνία Πιλοποιών Ελλάδος: ψηφοδέλτια, αποδείξεις κ.ά. που αφορούν τη λειτουργία της, αλληλογραφία βιοτεχνικών ενώσεων (1945-1970). - Επιχείρηση Φειδόπουλου: «Έκθεσις διαγνωστικής αναλύσεως επιχειρήσεως Α 3 19 25» από το Κέντρον Βιομηχανικής Αναπτύξεως (1970), φυλλάδια εταιριών παραγωγής μηχανημάτων πιλοποιίας, αποδείξεις της Failworth hats, δύο επιστολές της εταιρίας Cappelificio Monzese κ.ά. (1962-1977).

Θέματα

Οικονομία, Βιοτεχνία, Συντεχνίες, Πιλοποιία

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-11 12:55:21

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Νοέμβριος 2002

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 1977

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα